Payment

CONT LEI
Institutul Român de Educație a Adulților 

Timişoara, str. Calea Bogdăneștilor nr. 32A camera 205-206 Județul Timiș
Tel. mobil 072522549 fax 40356816532
Cod fiscal 13378580
Cont bancar în LEI nr. RO79RNCB0255008315520001
Banca Comercială Română (BCR ) cont deschis la Trezoreria Timişoara

CONT EURO
Institutul Român de Educație a Adulților

Timişoara, str. Calea Bogdăneștilor nr. 32A camera 205-206 Județul Timiș
Tel. mobil 072522549 fax 40356816532
Cod fiscal 13378580
Cont bancar în EURO nr. RO78RNCB0255008315520019
Banca Comerciala Română (BCR )